google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Regulamin działania biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  1. Z biblioteki szkolnej uczniowie korzystają tylko według wyznaczonego harmonogramu.
  2. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać równocześnie 2 uczniów, pozostali uczniowie oczekują w kolejce na zewnątrz, zachowując między sobą bezpieczną odległość.
  3. Zbiory udostępnia nauczyciel bibliotekarz – uczniowie nie mają wolnego dostepu do półek.
  4. Lektury szkolne są wypożyczane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu nauczyciela języka polskiego, nauczyciela wychowawcy z bibliotekarzem.
  5. Korzystający z biblioteki szkolnej są proszeni o dezynfekcje rąk dostępnym w bibliotece płynem dezynfekcyjnym.
  6. Zwracane książki podlegają kwarantannie (2 dni).

W trosce o wspólne bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie niniejszego regulaminu.