google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Rekolekcje

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2018 Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku z dn. 10.09.2019 r. w sprawie kalendarza roku szkolnego 2018/2019 informujemy, że w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne. W związku z tym dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Odbywają się natomiast zajęcia opiekuńcze. W związku z koniecznością dowiezienia uczniów na egzamin gimnazjalny, dowozów dzieci na rekolekcje nie organizujemy.

Harmonogram rekolekcji:

Środa, 10 kwietnia 2019

 • 8:30 – 9:00 Spowiedź św. dla chorych
 • 9:00 Msza św. z nauką ogólną, namaszczenie chorych i zakończenie rekolekcji
 • 10:30 Nauka (Przedszkole i klasy: I-III)
 • 11:30 Msza św. z nauką dla liceum (kościół)
 • 14:30 Nabożeństwo z nauką (Szk. Podst. – Kl. VIII i Gimn. – Kl. III)
 • 16:00 Nabożeństwo z nauką (Szk. Podst. – Klasy: IV-VII)
 • 18:00 Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

Czwartek, 11 kwietnia 2019

 • 9:00 Nauka rekolekcyjna (Szk. Podst. – Klasy: IV-VII)
 • 10:30 Nauka rekolekcyjna (Przedszkole i klasy: I-III)
 • 14:30 Nauka rekolekcyjna (Szk. Podst. – Kl. VIII; Gimn. – Kl. III)

Piątek, 12 kwietnia 2019

 • 9:00 Msza św. z nauką i zakończenie rek. (Szk. Podst. – Klasy: IV-VII)
 • 10:30 Nauka i zakończenie rekolekcji (Przedszkole i klasy: I-III)
 • 14:30 Msza św. z nauką i zakoń. rek. (Szk. Podst. – Kl. VIII; Gimn. – Kl. III)