google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Rozstrzygnięcie konkurs pt.  „Śmieci segregujemy – zabawki otrzymujemy”

W naszym przedszkolu bardzo ważną kwestią jest edukacja ekologiczna oraz rozbudzanie u dzieci poczucia troski o planetę, na której mieszkamy. Od najmłodszych lat trzeba kształtować świadomość ekologiczną, aby zaprocentowała ona w dorosłym życiu. Mając to na uwadze w naszej placówce został ogłoszony konkurs pt.  „Śmieci segregujemy – zabawki otrzymujemy”. Jego głównym celem było upowszechnianie wśród naszych wychowanków wiedzy na temat ochrony środowiska, propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych, a także zwrócenie uwagi na istotę prawidłowej segregacji odpadów i możliwości ponownego ich wykorzystania. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy  przestrzennej nawiązującej do tematu konkursu. Dzieci pod kierunkiem swoich rodziców wykazały się niezwykłą inwencją twórczą i udowodniły, że z odpadów przeznaczonych do recyklingu można zrobić wspaniałe przedmioty i zabawki. Do konkursu wpłynęło 25 prac. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie; zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Decyzją komisji przyznano I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej oraz dwa wyróżnienia.

Lista laureatów konkursu:

3-latki

I miejsce – Lena Ligęza

II miejsce – Zofia Słowik

III miejsce – Wiktoria Ozga

wyróżnienie – Mateusz Kubicz

4-latki

I miejsce – Miłosz Knapik

II miejsce – Mikołaj Szczerba

III miejsce – Natalia Kubicz

5-latki

I miejsce – Szymon Maniak

II miejsce – Zuzanna Pomykała

III miejsce – Diana Pruchnicka

III miejsce – Filip Sterkowiec

6-latki

I miejsce – Izabela Kwiek

II miejsc- Kacper Słowik

III miejsce – Paweł Duda

III miejsce – Filip Wąsowski

wyróżnienie – Tekla Zięcina

Wręczenie nagród odbyło się 02 czerwca 2022 r.  Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim dzieciom oraz rodzicom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie ekologicznym „Śmieci segregujemy – zabawki otrzymujemy”!