google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Sprzątanie Świata 2022 Gromnik

W tym roku pod hasłem:

WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE

Nasza akcja terenowa zaplanowana została dla starszych klas, które w dniu 15 września miały lekcje wychowania fizycznego, biologii lub zajęcia z wychowawcą. Przesunięcie związane było z organizacją w naszej placówce Rajdu Odblaskowego dla osób niepełnosprawnych w dniu 16 września. Przed akcją nawiązałam współpracę z Referatem do spraw Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy skąd otrzymaliśmy worki, rękawiczki i ustaliliśmy miejsce odbioru zebranych odpadów. Opiekunowie wraz uczniami wg ustalonego harmonogramu uczestniczyli w akcji terenowej oczyszczania najbliższej okolicy. Zebrane odpady zostały posegregowane i zgromadzone w ustalonym miejscu. 

Zebrano: 20kg tworzyw sztucznych,

3kg papieru

30 kg szkła,

3kg metalu,

27 kg odpadów mieszanych.