google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Visegrad Fund 2023

„What do lichens and cycling have in common?

STRONA PROJEKTU – KLIKNIJ TUTAJ

Zespół Szkół w Gromniku realizuje kolejny projekt międzynarodowy. Tym razem naszym Partnerem jest szkoła ze Słowacji z Koszyc.

Celem projektu „Co mają wspólnego porosty z jazdą na rowerze?” jest rozwój międzynarodowej współpracy uczniów, na rzecz ekologii i promocji zdrowego stylu życia. Głównym tematem projektu będzie ocena stanu czystości powietrza i jego porównanie w Słowacji i Polsce, w oparciu o skalę porostową. Studenci dokonają oceny przyczyn zanieczyszczeń i zastanowią się czy ekotransport może być rozwiązaniem zarówno ograniczającym emisję spalin, jak i rozwijającym sprawność fizyczną.

The goal of the project „What do lichens and cycling have in common?” is the development of international student cooperation for ecology and promotion of a healthy lifestyle. The main subject of the project will be the assessment of the air purity condition and its comparison in Slovakia and Poland, based on the lichen scale. Students will assess the causes of pollution and indicate eco-transport as a solution to both reducing fumes and developing physical culture.