google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Zespół Szkół w Gromniku w gronie pięciu zwycięzców w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego!!!

Kolejna edycja Europejskiego Dnia Sportu szkolnego zakończyła się sporym sukcesem. Organizatorom udało się pobić zeszłoroczny rekord, gdyż do tej edycji zgłosiło się 1126 placówek z całej Polski, z których aż 908 zaraportowało swój udział. Ponadto w akcję włączyło się 5884 nauczycieli, którzy zaangażowali 107624 dzieci. Jest to niezwykle istotne, ponieważ jednym z ważniejszych zadań placówek oświatowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jest zachęcenie jak największej ilości dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej i wyrobienie takich nawyków, aby uczniowie chcieli podjąć takie działania w przyszłości. Akcja ta jest doskonałym uzupełnieniem zajęć wychowania fizycznego i współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Szkolny Związek Sportowy, który jest jednym z patronów tego przedsięwzięcia.
Laureatami Europejskiego Dnia Sportu zostało 15 szkół z całej Polski, z których wyłoniono pięć zwycięskich projektów. W tym wąskim gronie znalazła się Szkoła Podstawowa z Gromnika, która przygotowała bogaty program pięknie udokumentowany długim filmem.
Gratulacje dla uczniów za zaangażowanie i udział w tym wydarzeniu. Słowa podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego: P. Agnieszki Smagacz, P. Kingi Zagórskiej, P. Pawła Kafla i P. Edwarda Cudka za zorganizowanie zajęć, co było niemałym wyzwaniem logistycznym.
Szczególne podziękowanie dla ks. Piotra Obrzuta za nakręcenie filmu z tego wydarzenia.
Osoby, które nie widziały zwycięskiego filmu zapraszamy do linku poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=oozcnjc_Na0