google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

XVGMINNY KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!

4 kwietnia 2017 r. odbył się w Zespole Szkół w Gromniku XIV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorami byli nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Tarnów. Główne cele konkursu to motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do systematycznej i samodzielnej pracy, co przekłada się na podnoszenie umiejętności językowych dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest też zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, co ma wpływ na rozwój tolerancji i akceptacji wobec innych narodów. Jako istotny cel należy także wymienić docenianie i nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli oraz integracja środowisk szkolnych w obrębie gminy. W tegorocznych zmaganiach językowych wzięło udział 65 uczestników ze szkół podstawowych w Brzozowej, Gromniku, Rzepienniku Marciszewskim i Siemiechowie oraz z gimnazjów w Gromniku, Chojniku i Siemiechowie.

Uczniowie byli podzieleni na 6 kategorii odpowiadających poszczególnym klasom. Każda grupa pisała godzinny test konkursowy składający się z kilku zadań. Uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, znajomością struktur leksykalno-gramatycznych oraz wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie klas czwartych pisali test w języku polskim, sprawdzający ich wiedzę na temat 4 krajów niemieckojęzycznych.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

KATEGORIA – GIMNAZJUM

Klasy pierwsze:             

I miejsce –  Magdalena Szczepanik                             ZS w Gromniku

II miejsce –  Julia Sanek                                               ZS w Gromniku

III miejsce – Adrian Namysłowski                               ZS w Gromniku

IV miejsce  –  Paula Bajorek                                         ZS w Gromniku

Klasy drugie:

I miejsce –   Weronika Sówka                                       ZS w Gromniku  

II miejsce –  Zuzanna Murczek                                    ZS w Chojniku

III miejsce –  Gabriela Baniak                                       ZS w Gromniku 

IV miejsce – Karolina Janas                                          ZS w Gromniku

Klasy trzecie:

I miejsce – Agnieszka Korzeniowska                           ZS w Gromniku

II miejsce – Gabriela Gogola                                         ZS w Gromniku

III miejsce –  Aleksandra Wadoń                                  ZS w Gromniku

IV miejsce – Patrycja Mierzwa                                     ZS w Gromniku

 

KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy czwarte:

I miejsce –  Aleksandra Główczyk                     SP w Gromniku

II miejsce –  Mateusz Kieroński                          SP w Brzozowej   

III miejsce – Katarzyna Sanek                            SP w Gromniku

IV miejsce – Natalia Ptaszkowska                       SP w Gromniku

Klasy piąte:

I miejsce –  Dominika Noga                                 SP w Rzepienniku Marc.   

II miejsce – Paulina Wojtanowska                       SP w Gromniku

III miejsce – Zuzanna Cudek                                SP w Rzepienniku Marc.   

IV miejsce – Zuzanna Marszałek                          SP w Gromniku             

Klasy szóste:                   

I miejsce –  Adrian Wójcik                                   SP w Gromniku

II miejsce – Anna Wiśniowska                              SP w Rzepienniku Marc.   

III miejsce – Stanisław Gotfryd                            SP w Brzozowej

IV miejsce – Jakub Marszałek                              SP w Gromniku

 

Fundatorami  nagród  byli:  Wójt Gminy Gromnik, sklepik szkolny, Instytut Goethego w Krakowie oraz  wydawnictwo WSiP. Dyplomy ufundował GOK w Gromniku. Laureaci otrzymali słowniki, gry  i nagrody książkowe do nauki języka niemieckiego, notatniki, torby, ołówki i breloczki. Sponsorem poczęstunku był sklepik szkolny przy Zespole Szkół w Gromniku.

W komisji oceniającej testy konkursowe pracowali językowcy z terenu gminy Gromnik: mgr Aneta Styrkowiec – przewodnicząca, mgr Krystyna Gotfryd, mgr Janina Łyżwa, mgr Małgorzata Starzyk i mgr Magdalena Moździerz.

W uroczystości rozdania nagród, która odbyła tego samego dnia uczestniczył Wój Gminy Gromnik Bogdan Stasz oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Gromniku reprezentowana przez Panie Ewę Białkowską i Halinę Karaś.

Poziom konkursu można ocenić jako wysoki, o czym świadczą niewielkie różnice punktowe pomiędzy laureatami i duża ilość przyznanych nagród.

Aneta Styrkow

iec