google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

XVI GMINNY KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!

21 marca 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej im W. Witosa w Gromniku XVI Gminny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugiej i trzeciej gimnazjum z terenu gminy Gromnik. Organizatorami byli nauczyciele języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Tarnów. Główne cele konkursu to motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do systematycznej i samodzielnej pracy, co przekłada się na podnoszenie umiejętności językowych dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest też zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, co ma wpływ na rozwój tolerancji i akceptacji wobec innych narodów. Jako istotny cel należy także wymienić docenianie i nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli oraz integracja środowisk szkolnych w obrębie gminy. W tegorocznych zmaganiach językowych wzięło udział 35 uczestników ze szkół podstawowych w Brzozowej, Gromniku, Rzepienniku Marciszewskim i Chojniku oraz z gimnazjów w Gromniku, Chojniku i Siemiechowie.

Uczniowie byli podzieleni na 3 kategorie odpowiadające poszczególnym klasom. Każda grupa pisała godzinny test konkursowy składający się z kilku zadań. Uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, znajomością struktur leksykalno-gramatycznych oraz wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych. Fundatorami  nagród  byli:  Wójt Gminy Gromnik, sklepik szkolny i Instytut Goethego w Krakowie oraz . Dyplomy ufundował GOK w Gromniku. Laureaci otrzymali słowniki, fiszki  i nagrody książkowe do nauki języka niemieckiego, notatniki, torby, ołówki, długopisy i breloczki. Sponsorem poczęstunku był sklepik szkolny przy Szkole Podstawowej w Gromniku. W komisji oceniającej testy konkursowe pracowały nauczycielki Szkoły Podstawowej w Gromniku: mgr Aneta Styrkowiec – przewodnicząca,  mgr Janina Łyżwa i mgr Magdalena Łuszcz.

W uroczystości rozdania nagród, która odbyła tego samego dnia uczestniczyli członkowie delegacji bawarskich przedsiębiorców, którzy przybyli na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie z Horstem Killerem na czele, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński, Przewodniczący Rady Gminy Gromnik Zdzisław Maniak oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gromniku reprezentowana przez Panią Ewę Białkowską.

Poziom konkursu można ocenić jako wysoki, o czym świadczą niewielkie różnice punktowe pomiędzy laureatami i duża ilość przyznanych nagród.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Klasy siódme:

  I miejsce –  Stanisław Gotfryd                   SP w Brzozowej 

  II miejsce – Ewa Cieśla                                SP w Brzozowej 

 III miejsce – Anna Wiśniowska                   SP w Rzepienniku Marc.   

 IV miejsce – Jakub Marszałek                     SP w Gromniku

Klasy drugie gimnazjum:

  I miejsce –  Paula Bajorek                               ZS w Gromniku

 II miejsce –  Adrian Namysłowski                   ZS w Gromniku                                       

 III miejsce – Magdalena Szczepanik                ZS w Gromniku 

 IV miejsce  –   Julia Sanek                               ZS w Gromniku

Klasy trzecie gimnazjum:

   I miejsce –   Weronika Sówka                         ZS w Gromniku  

  II miejsce –  Daniel Kwaśny                             ZS w Gromniku  

 III miejsce –  Zuzanna Murczek                       ZS w Chojniku

 IV miejsce – Karolina Janas                             ZS w Gromniku

Laureatka I miejsca w kategorii klas trzecich Weronika Sówka została finalistką I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Lust auf Lesen organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Finał konkursu odbędzie się 24 marca 2018r. w Warszawie.

Aneta Styrkowiec